Αλλαγή στο Android Market

Μία ενδιαφέρουσα αλλαγή έγινε πρόσφατα στο δικτυακό κατάστημα εφαρμογών της Google. Το στοιχείο που είναι πλέον διαφορετικό και σίγουρα πιο πρακτικό είναι ο τρόπος που παρουσιάζονται οι εικόνες από τη λειτουργία της κάθε εφαρμογής στην οθόνη του Android κινητού σας. Στην προηγούμενη διαμόρφωση οι χρήστες ήταν υποχρεωμένοι να κλείνουν την προηγούμενη εικόνα, προκειμένου να δουν την επόμενη, κάτι το οποίο δεν ισχύει πλέον.


Στην καινούρια διαμόρφωση, τα screenshots παρουσιάζονται με μία δεδομένη ροή, συνοδευόμενα από πλήκτρα που σας πηγαίνουν εμπρός και πίσω, έτσι ώστε να είναι ομαλή η μετάβαση από το ένα στο άλλο, ενώ μπορείτε ακόμα και να περιστρέψετε τις εικόνες που σας ενδιαφέρουν.


Μπορεί επίσης να σας αρέσει...