Αναβάθμιση για το Opera Mobile και Opera Mini

Αναβάθμιση για το Opera Mobile και το Opera Mini στις εκδόσεις 11.5 και 6.5 αντίστοιχα. Το νέο χαρακτηριστικό σε αυτές τις νέες εκδόσεις είναι ο μετρητής των δεδομένων που έχουμε καταναλώσει, κάτι που φαίνεται και στα σχετικά screenshots βέβαια. Μία λιγότερη σημαντική αλλά ουσιαστική και χρήσιμη αλλαγή  είναι και η δυνατότητα να προσθέσουμε ένα σελιδοδείκτη από την μπάρα διευθύνσεων.Μπορεί επίσης να σας αρέσει...