Εντοπισμός συσκευών που χρησιμοποιούν το Google Account

Η Google παρουσίασε ένα νέο εργαλείο που επιτρέπει με ευκολία να βλέπουμε ποιες συσκευές έχουν πρόσβαση σε συγκεκριμένους λογαριασμούς μέσα στον τελευταίο μήνα, ελέγχοντας παράλληλα και την πιθανότητα να έχει παραβιαστεί κάποιος από αυτούς και να χρησιμοποιείται από άγνωστη συσκευή.

Το νέο εργαλείο μπορείτε να το βρείτε στις ρυθμίσεις του λογαριασμού σας κάτω από τη λίστα “Devices and Activity Dashboard”, η οποία είναι ενημερωμένη για τις τελευταίες 28 ημέρες. Εάν μια νέα συσκευή ξεκινήσει να χρησιμοποιεί τον λογαριασμό σας, τότε θα δείτε τη λέξη “New” δίπλα από το όνομα της.
 

Σχετικά θέματα

Still quiet here.sas