Εταιρική πύλη Microsoft Intune

Η Εταιρική πύλη παρέχει πρόσβαση σε εταιρικές εφαρμογές και πόρους από σχεδόν οποιοδήποτε δίκτυο.

Η εταιρεία σας πρέπει να έχει ήδη εγγραφεί στο Microsoft Intune και ο διαχειριστής IT πρέπει να ρυθμίσει το λογαριασμό σας για να μπορέσετε να χρησιμοποιήσετε αυτήν την εφαρμογή.

Δυνατότητες:
• Εγγραφή για πρόσβαση σε εταιρικούς πόρους
• Αναζήτηση και εγκατάσταση εταιρικών εφαρμογών
• Προβολή και διαχείριση όλων των εγγεγραμμένων συσκευών σας
• Προβολή στοιχείων επικοινωνίας του τμήματος IT
• Αλλαγή του κωδικού πρόσβασης του εταιρικού λογαριασμού σας
• Κατάργηση εγγραφής ή απομακρυσμένο σβήσιμο συσκευών

Για να κατεβάσετε την εφαρμογή πατήστε https://play.google.com/store/apps/details?id=com.microsoft.windowsintune.companyportal

Ίσως σας ενδιαφέρουν…