Μόρια Πανελληνίων Εξετάσεων

Μία εφαρμογή για τον υπολογισμό των μορίων των πανελλήνιων εξετάσεων για τους απόφοιτους των Γενικών Λυκείων και ΕΠΑΛ. Γραμμένη από εκπαιδευτικό και πάνω στις ανάγκες των μαθητών, η εφαρμογή είναι πολύ απλή στη χρήση ενώ παρέχει ότι χρειάζεται ο μαθητής για να υπολογίσει σωστά τα μόριά του. Αρχικά οι υποψήφιοι επιλέγουν κατεύθυνση και έπειτα εισάγουν τους προφορικούς και γραπτούς βαθμούς για τα μαθήματα κατεύθυνσης, γενικής παιδείας και ειδικού μαθήματος (αν υπάρχει). Η εφαρμογή υπολογίζει τους βαθμούς πρόσβασης για κάθε μάθημα, τον Γενικό Βαθμό Πρόσβασης και τα μόρια για κάθε επιστημονικό πεδίο. Αντίστοιχα, οι απόφοιτοι των ΕΠΑΛ εισάγουν τα μόρια για τα γενικά μαθήματα, τα μαθήματα του τομέα και για το ειδικό μάθημα (αν υπάρχει).

Περισσότερες πληροφορίες: http://www.kaslis.gr/

Ίσως σας ενδιαφέρουν…