Οι χρήστες γνωρίζουν για το Android

Σε έρευνα που διεξήχθη από την GfK Hellas για την αγορά smartphones αποδείχθηκε ότι το 40% του συνολικού πληθυσμού δεν γνωρίζει κάποιο λειτουργικό σύστημα κινητού, όμως και το 34% των χρηστών smartphone δε γνωρίζει ποιο λειτουργικό σύστημα φέρει το κινητό του (ή δε θυμάται να το πει). Το πιο γνωστό λειτουργικό σύστημα είναι το Android (24%). Ακολουθεί αυτό της Apple (15%) και μετά το Symbian (11%) της Nokia – παρά την πρώτη θέση της σε συνολική διείσδυση ως τώρα.


Η πρόθεση πιστότητας στο λειτουργικό σύστημα είναι ιδιαίτερα υψηλή στην Ελλάδα σε σύγκριση με άλλες χώρες, λόγω μάλλον του πιο πρώιμου σταδίου ανάπτυξης της ελληνικής αγοράς και, πιθανώς, της μικρότερης εκπαίδευσης των Ελλήνων χρηστών στα διάφορα συστήματα. Το Apple IOS (με 66%) και το Android (με 61%) παρουσιάζουν υψηλή πρόθεση πιστότητας, σε αντίθεση με τα Symbian (19%), BlackBerry (29%) και Windows (33%). Το Android παρουσιάζει τη μεγαλύτερη δυναμική για το μέλλον λόγω της πολύ καλής πιθανότητας διείσδυσης σε χρήστες Symbian (79%) – λαμβάνοντας υπόψη τη μεγάλη διείσδυση της Nokia.


Για την παραπάνω ανάλυση, η GfK Hellas συμπεριέλαβε ερωτηματολόγιο με θέμα smartphones σε δείγμα 1000 ατόμων, πανελλαδικά, άνδρες και γυναίκες, ηλικίας 18-64 ετών. Τα αποτελέσματα σταθμίστηκαν με βάση τις αναλογίες του πραγματικού πληθυσμού της χώρας.


Μπορεί επίσης να σας αρέσει...