100 εκατομμύρια Android phones

Στο πλαίσιο του Google I/O, πιστοποιήθηκε ότι η εμπορική πορεία των κινητών τηλεφώνων με το λειτουργικό σύστημα Android σε παγκόσμιο επίπεδο πηγαίνει πάρα πολύ καλά, όπως άλλωστε φαίνεται σε όλες τις σχετικές έρευνες.


Ο Hugo Barra, Product Management Director του Android ανακοίνωσε στο Google I/O ότι υπάρχουν πλέον 100 εκατομμύρια ενεργοποιημένες Android συσκευές, ενώ σε καθημερινό επίπεδο ενεργοποιούνται 400.000 καινούργιες συσκευές.


Επίσης υπάρχουν περίπου 200.000 διαθέσιμες εφαρμογές στο Android Market είτε δωρεάν είτε επι πληρωμή και ο αριθμός διαρκώς αυξάνεται.Τέλος υπάρχουν 4.5 δις εφαρμογές εγκατεστημένες μέσω του Android Market.


Αυτά τα ποσοστά δείχνουν ότι το Android τα πηγαίνει περίφημα στον εμπορικό τομέα, ενώ η άνοδος μάλλον ακολουθεί γεωμετρική πρόοδο.


Μπορεί επίσης να σας αρέσει...