Ετικέτα: Αύγουστος

Κυριαρχία του Jelly Bean τον Αύγουστο

Η Google σταμάτησε τη διανομή πληροφοριών διανομής για τις εκδόσεις Android 1.6 Donut και 2.1 Eclair, καθώς και οι δύο έπαψαν να υποστηρίζονται μέσω του Google Play. Τον περασμένο μήνα οι δύο συγκεκριμένες εκδόσεις...