Ετικέτα: δίκτυα Wi-Fi

Δείτε τους κωδικούς Wi-Fi του Android σας

Όταν συνδεθείτε σε κάποιο δίκτυο, η Android συσκευή σας αποθηκεύει μεν τα στοιχεία του και τον κωδικό πρόσβασης σε αυτό, ωστόσο για πραγματικά ανεξήγητους λόγους, δεν σας αφήνει να δείτε τον τελευταίο. Ας πούμε...