Ετικέτα: Εισπρακτικές

Debt Guardian: Εισπρακτικές

Ο αριθμός των Ελλήνων που δεν μπορούν πλέον να ανταποκριθούν στις οικονομικές τους υποχρεώσεις και έχουν συσσωρευμένα χρέη αυξάνεται διαρκώς. Οι συνεχείς τηλεφωνικές κλήσεις από τις λεγόμενες εισπρακτικές εταιρίες σε άτομα που αδυνατούν πλέον...