Ετικέτα: Κέντρο Ελληνικής Νοηματικής Γλώσσας

Greek Sign Language

Το ΚΕΝΓ (Κέντρο Ελληνικής Νοηματικής Γλώσσας) ανέπτυξε μία εφαρμογή για smartphones με λειτουργικό Αndroid για την Ελληνική Νοηματική Γλώσσα. Η εφαρμογή έχει ως σκοπό να βοηθήσει όσα άτομα ενδιαφέρονται για τη νοηματική, αλλά δεν είχαν την ευκαιρία...