Ετικέτα: Galaxy Universal Remote

Ένα τηλεχειριστήριο για τα πάντα

Μετατρέψτε το κινητό σας σε ένα τηλεχειριστήριο για οποιαδήποτε συσκευή (universal remote control), χρησιμοποιώντας τον ενσωματωμένο πομπό υπερύθρων του κινητού σας. Δε χρειάζεται κανένα extra εξάρτημα ή εξωτερική συσκευή. Δε χρειάζεται σύνδεση σε δίκτυο...