Ετικέτα: HR Mobile

Ανθρώπινο δυναμικό στο smartphone

Η νέα εφαρμογή για τις Διευθύνσεις Ανθρώπινου Δυναμικού που βάζει το HR «στα χέρια» των εργαζομένων ενισχύοντας με την αμεσότητα και ευελιξία που προσφέρει, την ενεργοποίηση, τη συμμετοχή, τη δέσμευση και την αποτελεσματική διοίκηση...